Рубрика: Без рубрики, Թարգմանություններ, Ինքնակրթություն

Թարգմանություն ՝ Մոնտեսորիի մեթոդը

Մոնտեսորիի մեթոդը բնութագրվում է նախապատրաստված միջավայրի ապահովմամբ `կոկիկ, հաճելի տեսքով, պարզ և իրական, որտեղ յուրաքանչյուր տարր գոյություն ունի ինչ-որ պատճառով` երեխայի զարգացման գործում օգնելու համար: Մոնտեսորիի դասարանում ինտեգրվում են խառը տարիքի երեխաներ, որոնք խմբավորված են 3 տարի ժամկետով: Սա նպաստում է նրանց միջև սոցիալականացման, հարգանքի և համերաշխությանը։

Ազատությունը զարգանում է հստակ սահմաններում, և դա հնարավորություն է տալիս երեխաներին ապրել դասասենյակում մյուս հասարակության հետ, որին պատկանում են դասարանում:

Երեխաները աշխատում են գիտականորեն մշակված կոնկրետ նյութերի հետ, որոնք նրանց տալիս են բանալիներ ՝ ուսումնասիրելու մեր աշխարհը և հիմնական ճանաչողական կարողությունները զարգացնելու համար: Նյութերը նախագծված են այնպես, որ երեխան հնարավորություն ունենա ինքնուրույն ճանաչել սխալը և պատասխանատու դառնա իր սովորելու համար:

Մեծահասակը դիտորդ է և ուղեցույց. Նա իր ամբողջ ջանքերով օգնում և խթանում է երեխային: Սա երեխաներին թույլ է տալիս գործել, ցանկանալ և մտածել իրենց կողմից, և օգնում է նրանց զարգացնել վստահություն և ներքին կարգապահություն:

Մոնտեսորիի կրթությունը ընդգրկում է կրթության բոլոր ժամանակաշրջանները ՝ սկսած ծնունդից մինչև 18 տարեկան, ապահովելով ինտեգրված ուսումնական ծրագիր:

Մոնտեսորի շրջակա միջավայրը

Մոնտեսորիի միջավայրը ընդարձակ, բաց, կոկիկ, հաճելի տեսքով, պարզ և իրական վայր է, որտեղ յուրաքանչյուր տարր գոյություն ունի ինչ-ինչ պատճառներով ՝ երեխայի զարգացման գործում օգնելու համար: Շրջապատը համաչափ է երեխաների բարձրության և չափի հետ, և այն ունի ցածր դարակներ և տարբեր չափերի սեղաններ և աթոռներ, որտեղ երեխաները կարող են նստել անհատական ​​կամ խմբակային: Դասարանը բաժանվում է թեմաների այն ոլորտների, որտեղ հարակից նյութերը և մատենագրությունը ենթարկվում են դարակների վրա, ինչը թույլ է տալիս շարժման մեծ ազատություն: Երեխաները կարող են աշխատել խմբերով կամ անհատապես ՝ հարգելով իրենց սեփական ոճն ու ռիթմը: Յուրաքանչյուր երեխա օգտագործում է իր ընտրած նյութը `վերցնելով այն դարակից և իր տեղը վերստին դնելով, որպեսզի մյուսները կարողանան օգտագործել այն:

Շրջակա միջավայրը նպաստում է երեխայի ինքնուրույնությանը հետազոտման և ուսուցման գործընթացում: Ազատությունն ու ինքնագիտակցումը հնարավորություն են տալիս յուրաքանչյուր երեխայի գտնելու այնպիսի գործողություններ, որոնք պատասխանում են իրենց էվոլյուցիոն կարիքներին:

 • Երեխաներ․

Դոկտոր Մոնտեսորին կարծում էր, որ յուրաքանչյուր մանկավարժ պետք է «հետևի երեխային» ՝ ճանաչելով յուրաքանչյուր տարիքի էվոլյուցիոն կարիքները և բնութագրերը, և բարենպաստ միջավայր ստեղծելը, ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգևոր, պատասխանատու լինի այս կարիքներին: Երեխաների զարգացումը ծագում է որպես իր միջավայրին հարմարվելու անհրաժեշտություն. Երեխան պետք է իմաստ գտնի շրջապատող միջավայրում և ինքը կառոիցի այն։

Մարիա Մոնտեսորը նկատեց, որ երեխան մանկուց անցնում է 4 էվոլյուցիոն շրջանի միջոցով, որը կոչվում է «Զարգացման ինքնաթիռներ»: Յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան ներկայացնում է այնպիսի հատկանիշներ, որոնք արմատապես տարբերվում են մյուս ժամանակաշրջաններից, բայց դրանցից յուրաքանչյուրը կազմում է հետևյալ ժամանակաշրջանի հիմքը: Իր գրքում ՝ «Կլանող միտքը», Մոնտեսորը բացատրեց, որ. «Նույն կերպ ՝ թրթուրը և թիթեռը երկու արարածներ են, որոնք շատ տարբեր են` նայելու և իրենց վարվելու ձևով, բայց թիթեռի գեղեցկությունը գալիս է նրա կյանքից թրթուրի ձև, և ոչ թե ցանկացած ջանքերի միջոցով, որը կարող է նպաստել մեկ այլ թիթեռի ընդօրինակմանը:

Զարգացման առաջին ինքնաթիռը, որը սկսվում է ծննդյան պահից և շարունակվում է մինչև  6 տարեկան հասակում, բնութագրվում է երեխաների «Կլանող միտք», որը վերցնում և կլանում է յուրաքանչյուր կողմը ՝ լավը և վատը, շրջապատող միջավայրից, իր լեզուն և նրա մշակույթը: Երկրորդ ինքնաթիռում ՝ 6-ից — 12 տարեկան երեխան տիրապետում է «ռացիոնալ մտքի» ՝ աշխարհը երևակայությամբ և վերացական մտածողությամբ մարմնավորելու համար: Երրորդ ինքնաթիռում ՝ 12-ից- 18 տարեկան, դեռահասն ունի «հումանիստական ​​միտք», որը ցանկանում է հասկանալ մարդկությունը և իր ներդրումն ունենալ հասարակության մեջ: Զարգացման վերջին հարթության վրա ՝ 18-ից- 24 տարեկան, մեծահասակը «մասնագետ մտքով» ուսումնասիրում է աշխարհը ՝ գտնելով իր տեղը դրա մեջ:

 • Շոշափելի նյութեր

Մոնտեսորիի նյութերը գիտականորեն նախագծված էին դասարանի ներսում անցկացվող փորձնական համատեքստում, հատուկ ուշադրություն դարձնելով երեխաների հետաքրքրություններին ՝ իրենց անցած էվոլյուցիոն փուլի հիման վրա և այն համոզմամբ, որ կոնկրետ առարկաների շահարկումն օգնում է գիտելիքների և վերացական մտածողության զարգացմանը:

Այս նյութերը թույլ են տալիս երեխաներին ուսումնասիրել և հետազոտել անձնական և անկախ ձևով: Դրանք ունեն «դժվարությունները մեկուսացնելու» որակը, ինչը նշանակում է, որ այս նյութերից յուրաքանչյուրը ներմուծում է յուրօրինակ փոփոխական, միայն մեկ նոր հայեցակարգ ՝ այն մեկուսացնելով և մնացած գաղափարները թողնելով առանց փոփոխության: Այս նյութերն ունեն «սխալի հսկողություն». Նյութը ինքնին ցույց կտա երեխային, եթե նա ճիշտ օգտագործել է: Այս կերպ երեխաները գիտեն, որ սխալները ուսման գործընթացի մի մասն են. նրանք երեխաներին սովորեցնում են դրական վերաբերմունք հաստատել իրենց նկատմամբ ՝ երեխաներին պատասխանատվություն դարձնելով սեփական ուսման համար և օգնելով նրանց զարգացնել ինքնավստահությունը:

 • Մեծահասակը

Մոնտեսորի ուսուցիչը, որը կոչվում է «տնօրեն», նկատում է յուրաքանչյուր երեխայի, նրա կարիքների, կարողությունների և հետաքրքրությունների մասին և  առաջարկում է խելացի և կոնկրետ նպատակներով աշխատե։  «Տնօրենի» վերջնական նպատակն է հնարավորինս նվազագույնին միջամտել, քանի որ երեխան զարգանում է իր զարգացման մեջ: Ուղղորդողը թույլ է տալիս երեխային գործել, ցանկանալ և մտածել իր համար ՝ օգնելով նրան զարգացնել վստահություն և ներքին կարգապահություն: Մոնտեսորի «տնօրեն»  պարգևներ կամ պատիժ չի տալիս: Յուրաքանչյուր երեխա գտնում է իր ներքին հետաքրքրությունը, որը բխում է իր անձնական աշխատանքից:

Մոնտեսորիի ուսումնական պլանը
Ծնվելուց մինչև 3 տարեկան

Երեխայի ապագա զարգացման հիմքերը դրված են նրա կյանքի առաջին երեք տարիների ընթացքում: Մոնտեսորին այս ժամանակահատվածը անվանում է «հոգևոր էմբիո», որում երեխան հոգեբանական ոլորտում անում է այն, ինչ արեց սաղմը ֆիզիկական ոլորտում: Այս գործընթացն իրականացվում է շնորհիվ երեխայի «ներծծող մտքի», որն իր զգայարանների և ապրելու պարզ փաստի միջոցով իր մեջ ներառում է փորձեր, հարաբերություններ, հույզեր, պատկերներ, լեզու և մշակույթ: Այս կյանքի փորձը ձևավորում է նրա ուղեղը ՝ ձևավորելով ցանցեր կամ նեյրոններ, որոնք անձի հետ մնալու ներուժ ունեն ողջ կյանքի ընթացքում: Այս ժամանակահատվածում ծնունդից 3 տարեկան հասակում Մոնտեսորիի կրթությունը կենտրոնանում է խոսակցական, համակարգված շարժման և անկախության զարգացման մեջ, ինչը երեխային տալիս է վստահություն և թույլ է տալիս նրան գտնել իր սեփական ներուժն ու իր տեղը:

3տարեկանից մինչև 6 տարեկան
3-ից 6 տարեկան երեխաների դասարանական ուսումնական պլանը բաժանվում է չորս աշխատանքային շրջանի․

 1. Գործնական կյանք. Սրանք գործողություններ են, որոնք ուղղված են անձի խնամքին, ուրիշների և ֆիզիկական միջավայրի, որտեղ նրանք ապրում են : Այս գործողությունները ներառում են երեխայի համար ծանոթ գործեր `լվացք, փայլեցում, սեղան դնելը, ծաղկաբուծական ծաղիկներ և այլն: Դրանք նաև պարունակում են «շնորհք և քաղաքավարություն» գործողություններ, որոնք մաս են կազմում բոլոր քաղաքակիրթ մարդկանց: Այս և այլ գործողությունների միջոցով երեխաները հասնում են համակարգվածության և վերահսկողության իր շրջապատի հանդեպ։ Երեխաները սովորում են կատարել մի խնդիր սկզբից մինչև վերջ, նրանք զարգացնում են իրենց կամքը, ինքնակարգապահությունը, համակենտրոնացման և ինքնավստահության կարողությունները:
 2. Սենսորային զգացողություն. Այս տարիքում երեխաները զգայարանների միջոցով ավելի շատ են սովորում, քան իրենց ինտելեկտով: Զգայական նյութերը գործիքներ են, որոնք երեխաները կատարելագործում են իրենց զգայարաններից յուրաքանչյուրը: Յուրաքանչյուր նյութ մեկուսացնում է յուրահատուկ որակ ՝ հոտ, չափ, քաշ, հյուսվածք, բույր, գույն և այլն: Այս նախադպրոցական տարիքում, երբ երեխաները «ռմբակոծվում են» սենսորային տեղեկություններով, այդ նյութերը թույլ են տալիս նրանց գտնել կարգ և իմաստ աշխարհին ՝ բարձրացնելով նրա ընկալման ունակությունը, դիտորդությանը նպաստելը և հիացմունքի զգացումը նրան շրջապատող ամեն ինչի համար:
 3. Լեզուն ՝ երբ երեխան 3 տարեկանում մտնում է միջավայր, նրանք հարստացնում են արդեն ձեռք բերած լեզուն: Նրանք ունակ են այն խելացիորեն օգտագործել ճշգրտությամբ և գեղեցկությամբ ՝ դանդաղ գիտակցելով դրա հատկությունները: Նրանք սովորում են գրել, սկսելով իրենց զգայարաններից (լսելով և հուզիչ լինելուց), և որպես բնական իրավիճակ նրանք սովորում  են կարդալ: Որպես լեզվական գործունեության ընդլայնում ՝ երեխաները սովորում են աշխարհագրության, պատմության, արվեստի և երաժշտության մասին: Այս ամենը օգնում է երեխային իմանալ իր շրջապատը և գիտակցել այն տեղը, որը երեխան զբաղեցնում է այս աշխարհում: Դրանք սովորեցնում են հարգել և սիրել իր շրջապատը, և ստեղծել համերաշխության  զգացում համայն մարդկության և նրա բնակության վայրի նկատմամբ:
 4. Մաթեմատիկա. Նյութերը օգնում են երեխային սովորել և հասկանալ մաթեմատիկական հասկացությունները, երբ աշխատում են կոնկրետ նյութեր, որոնք նրան ինտուիտիվորեն տանում են դեպի վերացական հասկացություններ: Նրանք նրան առաջարկում են թվերի սենսորային տպավորություններ և հիմքեր են դնում հանրահաշվի և երկրաչափության համար:

Թարգմանությունը ՝ անգլերենից։

 

Рубрика: Без рубрики, Թարգմանություններ, Ինքնակրթություն

Թարգմանություն Ինչպե՞ս լուծել վարքի խնդիրները հեքիաթների միջոցով.

Հեքիաթաթերապիայի մեթոդը հիմնված է հեքիաթների թերապևտիկ ներուժի վրա: Հեքիաթային պատկերներում թաքնված իրավիճակներ են, որոնց հետ բախվում են յուրաքանչյուր անձ ՝ ընտրելով կյանքի ուղի, հաղթահարել իրեն, սեր, ընկերություն, պատասխանատվություն: Ինքն իրեն հեքիաթի հերոսներին նույնացնելով ՝ երեխան սովորում է հասկանալ իր գործողությունները և այլ մարդկանց:

Հեքիաթաթերապիան կարող է շատ ավելի արդյունավետ լինել, քան նշանակումները. Հեքիաթները օգնում են խնդիրը դիտարկել հեռվից, քանի որ սա երեխայի համար պատմություն չէ, նապաստակի կամ արջի մասին: Առանց երեխային վիրավորելու, մեծահասակը կարող է պարզել, թե ինչն է անհանգստացնում երեխային, գտնել իր խնդրին մոտեցում և միասին աշխատել լուծման վրա:

 • Տարածքը պետք է լինի անվտանգ, և ձեր տոնայնությունը պետք է լինի մեղմ և ողջունելի: Նույնիսկ եթե ձեզ դուր չի գալիս երեխաների պատասխանները կամ արձագանքները, փորձեք խաղի պահ գտնել:
 • Փորձեք հետևել գործողությունների։ Նա սխալ գործեց ՝ արդյունքը տխուր էր: Փոխեց իր պահվածքը, և հեքիաթը լավ ավարտվեց։
 • Նախապես կարդացեք պատմությունը, մտածեք հարցեր: Հիշեք «հեքիաթի ոսկե կանոնը». Ինչու հեքիաթային հերոսը չար գործեր արեց, և ինչո՞վ դա հանգեցրեց: Ի՞նչը նրան փոխեց և ինչպե՞ս փոխվեց իրավիճակը:

Հոգեբան-հեքիաթային թերապևտ Իրինա Տերտենտևան ՝ «Դետոլոգիա» պորտալի հիմնադիրը, հեքիաթների կիրառման ոլորտների վերաբերյալ ասել է հետևյալը.

 • Աշխատեք երեխաների վախերի հետ `մթություն, մահ, մենակություն
 • Սթրես և բացասական հույզեր
 • Նախապատրաստեք երեխային, երբ  պետք է գնա նոր միջավայր ՝ նախակրթարան, դպրոց․
 • Օգնեք կոնֆլիկտային խնդիրներում իր հասակակիցների և մեծահասակների հետ
 • Հանգստություն, հանգիստ քուն
 • Երեխայի սովորեցնել, թե որքան վտանգավոր է փողոցում մորից փախչելը։

590

 1. Երեխային հեքիաթ կարդացեք իր սիրած խաղալիքներով․
 2. Միասին մտածեք. Երբ եք ուզում խայթել: Երբ վիրավորված ու զայրացած է, կամ երբ տխուր է:
 3. Հարցրեք խաղալիքներին, թե ինչ են մտածում այս մասին:Երեխաները պատրաստակամորեն միանում են խաղին և նույնիսկ ունկնդրի պասիվ դերում շատ տպավորված են:
 4. Դուք կարող եք «զոհ» մտցնել սյուժեի մեջ. Երեխան թող իր անունից ասի, թե որքան ցավոտ և վիրավորական էր դա:

590 (1)

 1. Երեխային պատմեք մի հեքիաթ,  երբ ինչ-որ մեկը վիճել է մոր հետ և չի ցանկանում ներողություն խնդրել:
 2. Դիտարկենք մայրիկի հույզերը
 3. Քննարկեք ձեր երեխայի հետ վիճաբանության պատճառները մոր հետ: Ինչո՞ւ նրա համար այդքան դժվար էր ներողություն խնդրել:  Ի՞նչ էր նա զգում այդ պահին: Ասացեք նաև ձեր փորձի մասին:
 4. Խաղացեք մի քանի դրվագներ։ Կարող եք խաղալ խաղալիքների հետ:

Թարգմանությունը ՝ ռուսերենից։

Рубрика: Без рубрики, Թարգմանություններ, Ինքնակրթություն

7 հուշումներ, որոնք կօգնեն ձեր երեխային սիրել կարդալը

Մեկ երեխայի համար գիրքը իսկապես ամենալավ նվերն է, իսկ մյուս  երեխայի համար ոչ։ Դպրոցում նրանց ստիպում են, այժմ նաև տանը: Բայց պարտադիր չէ պարտադրել, նույնիսկ ամառվա համար գրականության դպրոցական ցուցակ: Ինչպե՞ս իսկապես գրավել երեխային գրքերով — ասում է մանկական ընթերցանության մասնագետ և գրող Ջուլիա Կուզնեցովան:

 • Երեխային մի ստիպեք կարդալ

Ընթերցելու ցանկությունը ձևավորվում է ներսից, ուստի ես վստահ եմ, որ երեխային հինգ կամ վեց տարեկան հասակում ստիպել կարդալը վտանգավոր  է: «Պետք է» բառը կիրառվում է երեխաների ընթերցանության հարցում, ընդհանուր առմամբ, խնամքով և ավելի լուրջ տարիքում, 5-6-րդ դասարաններից և միայն դպրոցական գրականության մեջ:

Եթե ​​երեխային  դուր չի գալիս կարդալ, դրանում ոչ մի վատ բան չկա: Իմ միջին որդին ՝ մինչև երեք տարեկան, բարձրաձայն չէր ընկալում կարդալը: Մինչ ես կարդում էի ավագ դստերս համար, նա սողում էր բազմոցի վրա, մեր մազերը փչացնում էր. Դա միայն նյարդայնացնում էր: Այնուհետև չորս տարեկան հասակում նա հանկարծ սիրահարվեց բարձրաձայն կարդալուն: Հինգ տարեկան հասակում մենք սկսեցինք սովորեցնել նրան, թե ինչպես կարդալ, սկզբում նա նույնպես առանձնապես դուր չէր գալիս դա անել: Եվ արդեն վեց տարեկանում սկսվել է ընթերցանությունը, սա ինքնաբուխ գործընթաց է:

Հաճախ ծնողները վախենում են, որ երեխան կգնա դպրոց ՝ չկարողանալով կարդալ: Ամեն ինչ կախված է ուսուցչից: Հիմա ես լսում եմ դեպքերի մասին, երբ ուսուցիչները ասում են. «Ես կարիք չունեմ, որ ծնողները երեխային հասցնեն որոշակի մակարդակի, հակառակ դեպքում նա տարրական դասարանում ձանձրույթ կունենա»:

 • Երեխաներին գրքերով շրջապատելը լավ խորհուրդ է, բայց միշտ չէ, որ աշխատում է:

Ես բոլորովին այլ փորձ ունեմ: Երբ ես գալիս էի գրքերի փառատոններից և երեխաների համար գրքերով փաթեթներ էի բերում, մենք այդպիսի երկխոսություն ունեցանք. «Ես ձեզ նվերներ եմ բերել». «Ի՞նչ նվերներ»: — «Գրքեր» — «Տեսնեմ, նորմալ նվերներ բերե՞լ եք»:

Երբ մի ընտանիք ունի բազմաթիվ գրքեր, հետևյալ պատմությունները կարող է առաջանալ: Դուք հարցնում եք. «ցանկանո՞ւմ եք գիրք կարդալ»: — «Ոչ»: Նա փակելով գիրքը, դրեց այն սառնարան: Որոշ ժամանակ անց նորից հարցնում եք ՝ դուք ստանում եք նույն պատասխանը, և գիրքը դնում եք պատուհանի վրա: Պարզվում է, որ այս «չեն ուզում» -ը ամբողջ բնակարանն է:

590

 • Քննարկեք ձեր կարդացած գրքերը ձեր երեխաների հետ:

Երեխայի համար կարդացող ծնողները հազվադեպ են: Օրինակ ՝ ժամանակին իմ դուստրը շատ էր սիրում ոչխարները, և հենց այդ ժամանակ կարդում էի Հարուկի Մուրակամիի «Ոչխարներ որս» -ը: Երբ իմացավ այդ մասին, նա ասաց. «Այնտեղ ոչխարներ են սպանվում, ես ցավում եմ նրանց համար»: Ես առաջարկեցի նրան բարձրաձայն կարդալ գրքի մի հատված, որպեսզի նա տեսնի, որ նրանք ոչ ոքի չեն սպանում: Ես կարդացի նրան արոտավայրի նկարագրությունը, և նա այնքան ոգևորված էր. Մայրիկը թույլ տվեց, որ նա դիպչի իր գիրքին:

 • Կարդացեք բարձրաձայն: Եվ ձայնագրեք այն։

Ծնողները ամբողջ օրը աշխատանքի վայրում են անցկացնում, և եթե դրանից հետո գոնե տասը րոպե բարձրաձայն կարդան երեխաների համար, այն կդառնա մի հզոր ամրոց, որը ամրացնում և պահպանում հարաբերությունները: Դեռևս ոչ միայն կարող եք բարձրաձայն կարդալ, այլև ձայնագրիչի վրա կարող եք արձանագրել ընթերցումը: Հեռախոսը դրա համար հարմար չէ, քանի որ նա միշտ իր ուշադրությունը կուղեկցի դեպի իրեն: Ձայնագրիչում կա միայն մեկ կոճակ `միացրեք և անջատեք:

Հայրիկը նստում է, բարձրաձայն կարդում նրանց համար և, այս ամենը ձայնագրվում է ձայնագրիչում: Մանկական գրքի մեկ գլուխ միջինը տևում է միջինը 10-15 րոպե, այս անգամ բավական է, որ տեղի ունենա մի միջոցառում, որը կոչվում է «երեկոյան ընթերցում»: Երբ հայրիկը գնում է գործուղման, երեխաները լսում են գրառումները: Նրանք միացնում են այն, երբ ուտում են, երբ նկարում են: Սա ոչ միայն տեքստ է, այլ հիշողություն է այն մասին, թե երեկոյան հայրիկի հետ որքան լավն էր:

590 (1)

 • Մի անտեսեք աուդիոգրքերը, դրանք օգնում են յուրացնել տեքստը:

Աուդիո գրքերը օգնություն են այն երեխաների համար, ովքերշատ վստահ չեն զգում և հիմնականում տառեր են տեսնում, այլ ոչ թե պատկերներ: Նրանք նախ սովորում են դրան, այնուհետև վերադառնում են թղթի գրքույկ: Այս մեխանիզմն աշխատում է նաև կինոնկարների հետ (այո, այո): Երեխաները նախ ֆիլմ են դիտում, պարզում են, թե ինչպես այն այնտեղ կավարտվի, որից հետո նրանք գիրք են վերցնում և կարդում: Պատահում է, որ երեխաները գիրք են վերցնում նույնիսկ ներկայացումներից հետո: Թատրոնի ստուդիայի հաղորդավարը պատմեց, թե ինչպես է անչափահասների հետ տեղադրել «Քեռի Վանյան», այնուհետև մի տղա եկել է նրա մոտ և հարցրել. «Հնարավո՞ր է ինչ-որ տեղ կարդալ: Այսպիսով, լավ ընթերցված աուդիո գիրքը, մանավանդ որ այն լսում եք ծնողների հետ և քննարկում եք սյուժեն, կարող է նաև օգնել սերմանել կարդալու սերը:

590 (2)

 • Գրեք երեխայի մասին գիրք. Սա ևս մեկ միջոց է, որը կօգնի նրան սկսել կարդալ

Լուսանկարեք կամ նկարեք ձեր երեխային,  մի կտոր թղթի վրա և գրեք. «Սա Կոլյա է»: Այնուհետև նկարեք, թե ինչպես է նա ուտում և գրեք. «Կոլյան ուտում է»: Այնուհետև կարող եք լուսանկարել, թե ինչպես է նա քնում, խաղում և այլն: Նման գիրք պատրաստեք և ցույց տվեք երեխային երեք տարեկան հասակում. Թող նայեք այս բոլորին: Երբ նա չորս տարեկան է, նա կհասկանա, որ տառերը ինչ-որ կերպ կարելի է բառերի մեջ դնել և կսկսեն փորձել դա անել: Ձեր մասին կարդալը միշտ էլ ավելի հետաքրքիր է: Աղջիկս 12 տարեկան է, և նա հաճույքով նստում է և կարդում գիրք այն մասին, թե ինչ է արել ինը տարի առաջ.

Իմ դասերի ժամանակ ես նվիրում եմ 15 րոպե, և մենք գիրք ենք գրում իրենց մասին: Ես տալիս եմ պարզ արտահայտություններ, որոնք պետք է լրացնել. «Մի անգամ ես գնացի …», «Եվ հանկարծ տեսա …», «Այստեղ ինձ հանդիպելու համար …»: Մի քիչ ժամանակ է պահանջում, բայց այն շատ լավ է աշխատում: Երեխաները կարող են գրել ամբողջ հատորները իրենց համար:

Փաստորեն, ուսանողների համար, ովքեր դժվարանում են կարդալ, նրանք կարող են նման լինել գրելու դասընթացների. Սա ընթերցանության դժվարությունները հաղթահարելու լավ միջոց է: Թվում է, որ երեխան սովորում է գրել, բայց միևնույն ժամանակ սովորում և կարդում է: Դասընթացի ժամանակ ես ունեի մի աղջիկ, ով կարդալիս բաց  էր թողնում բառերը և բաց էր թողնում: Բայց երբ կարդում եմ իմ տեքստը, ես ոչ մի բառ  բաց չեմ թողնում: Դա շատ կարևոր էր նրա համար: