Рубрика: Без рубрики

Մարտ ամսվա հաշվետվություն

Մարտի 9-12-ի աշխատակարգ

Մարտի 15- 19-ի աշխատակարգ

Մարտի 22-26

Մարտի 29-ից -ապրիլի 2-ի աշխատակարգ

Ճամփորդություններ ՝

Ճամփորդություն դեպի Կամերային թատրոն

Լրացուցիչ աշխատանք ՝

Դիտարկումներ

Արևելյան դպրոց Ուսումնասիրություն

Հյուսիսային դպրոց Ուսումնասիրություն

Ենթակա է խմբագրման։