Рубрика: Без рубрики, Արևմտյան ռադիո

Քաղաքավարության կանոնները

Վարվեցողության կանոնները երեխաներին պետք է սովորեցնել վաղ տարիքից։ Փոքրիկների համար լավագույն օրինակը հենց ծնողներն են:

1․2 դասարանի սովորողները այս անգամ խոսեցին քաղաքավարության կանոնների մասին։