Рубрика: 2019թ․ վերապատրաստում, Без рубрики

Նախագիծ

Անվանումը ` Երեխաները արվեստում

Նախատեսված է ՝ Կրտսեր դպրոցի  սովորողների համար

Մասնակիցներ՝ Կրտսեր դպրոցի սովորողներ

Իրականացման տևողությունը ՝ հունիսի 24- 28

Նպատակը և խնդիրը՝ Աշակերտի ընդգրկումը ստեղծագործական գործունեության մեջ, վերլուծական և ստեղծագործական մտածողության զարգացումը,  առաջացնել սեր նկարչության նկատմամաբ։ Զարգացնել գեղագիտական ճաշակը։ Երեխաներին ծանոթացնել այլընտրանքային նկարչության տեսակների հետ։

Նախագծի ընթացքում նախատեսվում է ՝ Այլընտրանքային նկարչության միջոցով զարգացնել երեխաների երևակայության ունակությունը, ստեղծագործական մոտեցումը, աշակերտի ինքնաարտահայտման և մտահորիզոնի ընդլայնումը, առանց որոնց չի կարելի պատկերացնել մարդու ցանկացած գործունեություն:

Միջավայրը ՝ Դպրոց, դպրոցի հարակից վայրը
Անհրաժեշտ գործիքները՝ Ստվարաթուղթ, թուղթ, նկարչական պարագաներ

Կիրառվող մեթոդները՝ Ակտիվ ուսուցման մեթոդ, խաղային մեթոդ

Նախագծի իրականացման ընթացքը ՝ Աշակերտները նկարում են այն ինչ ուզում են և պատմում իրենց պատկերների մասին, սա ազատ ինքնաարտահայտման հնարավորություն է տալիս։ Ինչպես նաև այստեղ երևում է յուրաքանչյուրի  երևակայության աստիճանը։