Рубрика: 2-ից- 4 տարեկաններ

Թթուդրիկի ծեսը նախակրթարանում

Սաների հետ սկզբում խոսեցինք թե ի՞նչ եղանակ է և ի՞նչ բանջաերեղներ կան, որո՞նք կարելի է օգտագործել թթվի մեջ։ Ծանոթացան բանջարեղենների օգտակարությանը։ Եվ սկսեցինք պատրաստել ամենա համեղ թաթիկաթթուն։