Рубрика: Без рубрики

«Պատմություն» առարկայի բովանդակության և դասավանդման մեթոդները

Մեթոդը  բնության և հասարակական կյանքի ուսումնասիրության ու ճանաչողության եղանակ է։ Դասավանդման ընթացքում տարբեր մեթոդների կիրառումը օգնում է աշակերտների մոտ դասի յուրացմանը, թեման ավելի հեշտ հասկանալուն և ամրապնդելուն։

Պատմությունը մի գիտություն է, որն ուսումնասիրում է և տեղեկություն է տալիս անցյալի մասին, այն ընդգրկում է մարդու գործունեությունը, կյանքի կազմակերպումը անցյալում։ Եվ յուրաքանչյուր սովորող պետք է կարողանա հասկանալ ի՞նչ է պատմությունը, ի՞նչու ենք մենք ուսումնասիրում պատմություն, ինչ գիտենք պատմության մասին և ի՞նչ սովորեցի և  ի՞նչ եզրակացություն արեցի։

Կարծում եմ պատմություն առարկայում շատ կարևոր է բանավոր խոսքը։ Պատմություն առարկայի շնորհիվ սովորողի մոտ պետք է ձևավորվի պատկերացում հայ ժողովրդի անցյալի պատմության վերաբերյալ, հայրենասիրություն։

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՄԵԹՈԴՆԵՐ

 • Խմբային աշխատանք ՝ դասարանը բաժանվում է մի քանի խմբի  և յուրաքանչյուր խումբ ներկացանում է պատմական  դեպքերից։ Բոլոր սովորողները մասնակցում են քննարկմանը։ Վերջում կատարվում է վերլուծություն։ Խմբային աշխատանքի շնորհիվ սովորողները կարողանում են ազատ արտահայտել իրենց տեսակետը, զարգանում է վերլուծական մտածողությունը։
 • Դերային խաղը ՝ նույնպես կարող են իրականացնել խմբերով, յուրաքանչյուրը ներկայացնի մի թագավորի կամ պատմական որևէ ժամանակաշրջան։
 • Կարևոր է յուրաքանչյուր դասի վերաբերյալ ֆիլմի դիտումը, սլայդները, նպաստում են սովորողի մոտ վերլուծական մտածողության զարգացմանը, սովորողը ներկայացնում է իր միտքը և կարող է ինքը առաջարկել նոր նախագիծ։ Այն մատչելի է լինում դասարանում թույլ սովորողների համար։
 • Սկզբնաղբյուրի ուսումնասիրում ՝ սկզնաղբյուրների հետ աշխատանքը հետաքրքիր միջոց է դասը ավելի արդյուավետ կատարելու համար։
 • Առարկայի դասավանդման մեջ կարևոր է ոչ միայն դասարանային միջավայրը, այլ նաև  թանգարանները, հայրենագիտական ճամփորդությունները։

Ցանկացած դաս ուսուցման շնորհիվ սովորողները ստանում են գիտելիք։

6-րդ դասարանի «Պատմություն» առարկան ընդգրկում է ՝ հայոց պատմություն հնագույն և նոր շրջանները հասնելով մինչև միջնադար։

 • Հայկական լեռնաշխարհ, լճեր, գետեր և բնակլիմայական պայմաններ
 • Նախնադարյան հասարակության զարգացումը Հայաստանի տարածքում, այդ հասարակության անկումը, պետության առաջացումը։
 • Հայ ժողովրդի կազմավորումը։
 • Հայաստանը հին շրջանում, Վանի թագավորություն։
 • Հայկազունի Երվանդունիների թագավորությունը։
 • Արտաշեսյան թագավորություն։
 • Հայաստանը աշխարհակալ տերություն։
 • ՄԵԾ ՀԱՅՔԻ ԱՐՇԱԿՈւՆՅԱՑ ԹԱԳԱՎՈՐՈւԹՅՈւՆԸ 1-3-ՐԴ ԴԱՐԵՐՈւՄ
 • Հին Հայաստանի պետական կարգը, տնտեսությունը և սոցիլական կառուցվածքը։
 • Հին Հայաստանի մշակույթը։

7-րդ դասարանի «Պատմություն» առարկան ընդգրկում է հայոց և համաշխարհային պատմության միջնադարը:

 

Рубрика: Без рубрики, Աշխատակարգ

Աշխատաժամանակ 08.06-28.06

Պարտիզապուրակային աշխատանքներ

Սասնա ծռեր էպոս. քանդակների ստեղծում, էպոսի կավապատում

Դիպլոմային աշխատանքի նախապատրաստություն

 

10։30-1։00 — Սասնա ծռեր էպոս. քանդակների ստեղծում, էպոսի կավապատում

1։00- ինքնակրթություն

14։30- հանգիստ, այլ գործե

Читать далее «Աշխատաժամանակ 08.06-28.06»