Рубрика: Без рубрики

Առարկայի ծրագիր

«Պատմություն» առարկայի բովանդակության և դասավանդման մեթոդները

<<Հայրենագիտություն>>

Իրականացվող նախագիծ-  Ուրվական դարձող Երևան

Հասարակագիտությունը մի առարկա է, որի ուսումնասիրումը օգնում է սովորողներին մուտք գործել հետաքրքիր աշխարհ, որտեղ կծանոթանան բազմաթիվ գաղափարների, կսովորեք մտածել և վերլուծել։ Հասրակագիտություն բառը կազմված է հարսարակություն և գիտություն բառերից, այսինքն ՝ այն գիտություն է հասարակաության մասին։

Դասընթացի հիմնական նպատակն է.

 • Տարբեր սկզբնաղբյուրներից տեղակատվություն ընտրել, վերլուծել, եզրակացություն անել
 • Արտահայտել սեփական կարծիքը և այն կարողանալ պաշտպանել քննարկումների ժամանակ
 • Փնտրել, գտնել կիրառել այլընտրանքային լուծումներ տարբեր իրավիճակներում
 • Վերլուծել, քննարկել հասարակական կյանքին վերաբերող խնդիրները
 • Ունենալ ստեղծագործական մտածողություն։

Դասընթացի խնդիրներն են

 • Ծանոթացնել մարդ և հասարակաություն հիմանական խնդիրներին
 • Զարգացնել գիտելիքներն ու տեղեկությունն ինքնուրույն ձեռք բերելու կարողություններ
 • Մղել ստեղծագործական, տրամաբանական մտածողությանը
 • Համակարգչային ծրագրեր օգտագործելու կարողություն
 • Սովորողների մոտ զարգացնել կոնկրետ իրավիճակում արագ կողմնորոշվելու կարողություն

Ուսումնական միջավայրը`

 • Ուսումնական կաբինետ` համակարգիչ, անլար համացանց
 • Ուսումնական նյութի բացատրում
 • Աշխատանք սկզբնաղբյուրների հետ
 • Տեխնոլոգիաների օգտագործում
 • Նախագծերի իրականացում
 • Անհատական ու խմբային աշխատանքների կատարում

Ծրագրում

 • Մարդ և  հասարակություն
 • Թե ինչ է ազատությունը:
 • Հիմնարար արժեքներ
 • Իշխանություն
 • Ժողովրդավարական հասարակություն
 • Քաղաքացիություն